جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ | Friday, 22 June, 2018

کد خبر : 1996

Print This Post Print This Post

[…]

۲۵۶                               هوشنگ جلالی کارشناس و مسؤل امور قراردادهای شهرداری سوسنگرد

 

فراهم نمودن بستری جهت ایجاد ارتباط منطقی و شفاف بین پیمانکاران با شهرداری بخشی از وظایف مهم واحد امور قرارداهای شهرداری می باشد، در واقع این با اقدامات خود امکان استفاده شهرداری از توان پیمانکاران جهت اجرای طرحها و پروژه های خود را مهیا می نماید.

 1. تهیه، تنظیم و ارسال لوایح به شورای اسلامی شهر و اخذ مجوزهای لازم جهت انجام فرایندهای مناقصه و مزایده و انتخاب پیمانکارهای واجد شرایط
 2. تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان بصورت فرمت استاندارد و اخذ تأییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان مربوطه
 3. بررسی و اعلام نظرات کارشناسی درخصوص قرارداهای ارسالی از واحدها و مطابقت قراردادهای پیشنهادی واحدها با موازین حقوقی، مالی و غیره
 4. تهیه و تنظیم بانک اطلاعاتی قراردادها و استخراج و ارائه آمار درخصوص قرارداهای منعقده (مناقصه ها و مزایده ها)
 5. تهیه فهرست کنترل کلیه اسناد مناقصه و مزایده، توزیع اسناد مناقصه و مزایده و تشکیل جلسات توجیهی
 6. بروز رسانی و درج آگهی های چاپ شده به همراه اسناد در پایگاه ملی مناقصات و سایت مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی
 7. اصلاح فرایندهای مناقصه و مزایده بر اساس قوانین، مقررات و آئین نامه وآموزش و اطلاع رسانی به واحدها
 8. صدور مجوز مناقصه و مزایده و صدور دعوتنامه جهت اعضای کمیسیون و مناقصه گران و اعضای کمیته فنی و بازرگانی
 9. برگزاری مناقصه عمومی محدود و مزایده و ترک تشریفات
 10. تشکیل جلسات کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه دو مرحله ای
 11. تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه و مزایده جهت بررسی اسناد و تعیین برنده با مناسبترین قیمت پیشنهادی
 12. ابلاغ صورتجلسات کمیسیون مناقصه و مزایده به واحد های تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت و شخص برنده
 13. ارئه راهنمایی های لازم به رابطین واحدها
 14. مکاتبه با امور مالی و یا ذیحسابی جهت آزادسازی سپرده شرکت کنندگانی که برنده نشده اند و نگهداری سپرده برنده شدگان تا زمان اخذ ضمانتنامه حسن انجام کار
 15. تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار
 16. مکاتبه با تدارکات جهت اخذ هزینه انتشار آگهی از برنده مناقصه یا مزایده
 17. ارسال اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها همزمان با درج آگهی در روزنامه به اداره بازرسی کل کشور
 18. تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری
 19. اظهار نظر نسبت به پیشنویس قرارداهای خرید اقلام عمده و فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی و رعایت جنبه های حقوقی و تضامین آنها
 20. بررسی دلایل تعوجیهی و اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترک تشریفات مناقصه و هماهنگی های لازم در رابطه با تشکیل جلسات آنها
 21. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز داخلی و خارجی

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

تبلیغات

 • مدیریت فرهنگی شهرداری سوسنگرد
 • © 2013 کلیه حقوق مادی و معنوی برای :: شهرداری سوسنگرد :: محفوظ میباشد.