- :: شهرداری سوسنگرد :: - http://susangerd.ir -

معرفی سرپرست جدید شهرداری سوسنگرد

پس موافقت شورا با استعفاي آقای عزیز ساعدی، مهندس سعید عوده زاده به عنوان سرپرست جديد شهرداري سوسنگرد معرفي شد. اعضای شورای دوره چهارم شهر سوسنگرد، در جلسه‌ ای درخصوص انتخاب سرپرست شهرداری تصمیم گرفته و مهندس عوده زاده را به این سمت معرفی کردند. از سوابق مدیریتی مهندس عوده زاده شهردار سوسنگرد در سال 84 الی 87 و بخشدار مرکزی دشت آزادگان در سال 88 الی 89 می باشد.مهندس عوده زاده [1]