- :: شهرداری سوسنگرد :: - http://susangerd.ir -

اعلام نرخ جدید کرایه تاکسی

به گزارش  سازمان حمل و نقل شهرداری سوسنگرد نرخ جدید کرایه تاکسی اعلام، و به رانندگان ابلاغ شد.

[1]001 [2]