- :: شهرداری سوسنگرد :: - http://susangerd.ir -

گام به گام در مسیر توسعه عمران و آبادانی شهر سوسنگرد

انجام عملیات منهول گذاری و جایگذاری دریچه بر روی کانال

به منظور جمع‌آوری آب‌های سطحی و جلوگیری از آب گرفتگی های معابر

و خیابان ها و انتقال آن به سبتیک مرکزی……

چهارشنبه ۸ بهمن ماه
گزارش تصویری

                             روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سوسنگرد