- :: شهرداری سوسنگرد :: - http://susangerd.ir -

مانور مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد برگزار شد

مانور مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد، صبح امروز 5/11/92 همزمان با سراسر استان خوزستان در سوسنگرد برگزار شد. مردم و مسئولان شهرستان دشت آزادگان، کارکنان و پرسنل ارگان‌ها و سازمان‌ها و ادارات مختلف  در آن حضوری پررنگ داشتند. این همایش بزرگ در راستای هفته مبارزه با مواد مخدر و اهمیت پرداختن به این موضوع به دستور استاندار خوزستان ترتیب داده شده و در میدان امام خمینی (ره) روبه روی شهرداری سوسنگرد برگزار شد.011 [1] 077 [2] 066 [3] 055 [4] 044 [5] 033 [6] 022 [7]