- :: شهرداری سوسنگرد :: - http://susangerd.ir -

مهندس عوده زاده: همه دستگاه ها بايد در امور فرهنگي بصورت فعال ظاهر شوند

مهندس عوده زاده با تسلیت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به حضار در جلسه شورای فرهنگ عمومی افزود: شوراي فرهنگ عمومي بايد معضلات و ويژگي هاي فرهنگي كه در جامعه شهري و روستايي وجود دارد شناسايي و درصدد ارائه راهكارهاي مناسب باشد. دشمنان در مباحث فرهنگي جنگ نرم تمام عياري را طراحي و اجرايي نموده اند و ما بايد در امور فرهنگي الگوسازي شايسته برگرفته از آموزه هاي ديني و اسلامي داشته باشيم. وي ادامه داد: در امور فرهنگي نبايد همه وظايف را بر دوش نهادهاي فرهنگي و تبليغي بگذاريم و بدنبال مقصر نگرديم، همه دستگاه ها بايد در امور فرهنگي بصورت فعال ظاهر شوند. برنامه ريزي در جهت هماهنگي و همسويي دستگاهها ،نهادها و موسسات دولتي و غير دولتي در شهرستان براي فعاليت در زمينه مسائل فرهنگي،اجرايي نمودن مصوبات از ديگر وظايف شوراي فرهنگ عمومي است كه بايد بدقت مورد لحاظ قرار بگيرد.IMG_1125 [1] IMG_1127 [2] IMG_1131 [3]