- :: شهرداری سوسنگرد :: - https://susangerd.ir -

شهردار سوسنگرد: برای اسکان کاروان های راهیان نور آمادگی داریم

شهردار سوسنگرد از آمادگی این شهر برای اسکان کاروان های راهیان نور خبر داد. مهندس عوده زاده اظهار کرد: شهر سوسنگرد در پیشانی جنگ تحمیلی بوده که متاسفانه هنوز آثار جنگ تحمیلی در سطح شهر باقیمانده است. وی افزود: شهرداری سوسنگرد باتوجه به اینکه این شهر کوچک است، برخی مکان ها را درنظر گرفته تا کاروان های راهیان نور در آنجا اسکان داده شوند. شهردار سوسنگرد خاطرنشان کرد: برگه های تبلیغات و معرفی مناطق مختلف سوسنگرد آماده شده است تا موارد مورد نیاز به مسافران نوروزی و زائرین کاروان های راهیان نور اطلاع رسانی شود. وی با اشاره به مناطق گردشگری سوسنگرد تصریح کرد: از جمله مناطق گردشگری سوسنگرد می توان به گونه های طبیعی، ساحل سازی و آبشارهای مصنوعی اشاره کرد. عوده زاده ادامه داد: مراکزی که هرساله کاروان های راهیان نور بصورت باشکوه و گسترده از آن استقبال به عمل می آورند یادمان شهید سبحانی و شهدای آذربایجان است. وی عنوان کرد: اعضای محترم شورای شهر سعی کرده اند در تمام جلسات و مواردی که مطرح می شود مباحث مربوط به راهیان نور و توریست درمانی را مورد بررسی قرار دهند و در این خصوص همکاری لازم را بعمل آورند. شهردار سوسنگرد در پایان ابراز داشت: باتوجه به نزدیکی ایام نوروز، با اداره بازرگانی مذاکراتی شده تا در یک فروشگاه نمایشگاهی بعنوان عرضه مستقیم کالا راه ادازی شود.