- :: شهرداری سوسنگرد :: - https://susangerd.ir -

فرمانده نیروی انتظامی دشت آزادگان با حضور در شهرداری با شهردار سوسنگرد دیدار کرد

سرهنگ غریبی با حضور در دفتر شهردار با مهندس عوده زاده دیدار کرد. در این جلسه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دشت آزادگان با تبریک انتصاب به مهندس عوده زاده افزود: تعامل بین نیروی انتظامی و شهرداری در زمینه های مختلف زیادی شده و حاصل این تعامل استفاده بهینه شهروندان از امکانات شهر سوسنگرد و شهرداری است. مهندس عوده زاده ضمن تشکر و عرض خیرمقدم به جناب سرهنگ غریبی خاطرنشان کرد: آرزوی همیشگی انسانها، دنیای سراسر آسایش و آرامش بوده است و نیروی انتظامی نیاز یک جامعه آرمانی است و همه بر ضرورت وجود چنین نیروی در تمام جوامع تاکید دارند. همچنین مهندس عوده زاده درخصوص تنظیم بازار جهت دسترسی آسان شهروندان محترم به مایحتاج خود و روان کردن ترافیک در مرکز شهر اشاره کرد و تصمیماتی دراین مورد گرفته شد.  110740-1 [1] 110627-1 [2]